Filtrér alfabetisk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Béranger, Pierre Jean de: Oeuvres complètes de Béranger, vol. 1-3, samlede værker, 1839.
Berni, Francesco: Orlando innamorato [Rifacimento], digt, 1541 (også kendt under titlen Rifacimento (omdigtning), hvilket skyldes, at der er tale om en bearbejdelse af Matteo Maria di Boiardos Orlando innamorato, 1483).
Byron, George Gordon, lord: Ode to Napoleon Buonaparte, digt, 1814.
Chateaubriand, François-René, vicomte de: Oeuvres complètes de Chateaubriand, vol. 1-12, samlede værker, 1866-1872.
Chénier, André de: Oeuvres complètes, samling, 1819 (udgivet posthumt af H. de Latouche).
Chénier, Marie-Joseph: Office des décades, ou discours, hymnes et prières en usage dans les temples de la raison, pamflet, 1793.
Coleridge, Samuel Taylor: On the Constitution of the Church and State According to the Idea of Each, afhandling, 1830.
Darwin, Charles Robert: Origin of Species, naturvidenskab, 1859.
Hartmann, Moritz: Ost und West, digtkreds, 1847 (udgør Viertes Buch i Hartmanns digtsamling Neuere Gedichte, 1847).
Heiberg, Johan Ludvig: Om Autoritet, Intelligensblade, essay, 1842 (nr. 7).
Kierkegaard, Søren: Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates, disputats, 1841.
Lamennais, Félicité de: Oeuvres inédits, vol. 1-2, 1866 (udg. af A. Blaize).
Moore, Thomas: Odes of Anacreon, digtsamling, 1800.
Musset, Alfred de: On ne badine pas avec l’amour, komedie, 1834 (først opført 1861).
Musset, Alfred de: On ne saurait penser à tout, proverbe, 1849.
Sénancour, Étienne Pivert de: Oberman, brevroman, 1804 (titlen staves i 1804 Oberman, men fra den reviderede udgave i 1833: Obermann).
Shakespeare, William: Othello, tragedie, 1603-1604 (først trykt 1622; indgår i First Folio, 1623).
Shelley, Percy Bysshe: Oedipus Tyrannus; or Swellfoot the Tyrant, tragedie, 1820 (udkom anonymt og blev kort efter udgivelsen beslaglagt).
Shelley, Percy Bysshe: On Keats (Fragment LXX), digt, 1821.
Thomsen, Grimur: Om Lord Byron, litteraturhistorie, 1845.
Weber, Carl Maria von: Oberon, opera (med libretto af James Robinson Planché; uropført 1826 i London).
Wordsworth, William: Ode to Duty, Poems, vol. 1, digt, 1807.