Levned, 2 (1907)

10

Om det sociale Spørgsmaal taltes der fordomsfrit og lidenskabsløst; Intet lignede den fjantede Forskrækkelse, der havde mødt den begyndende Arbejderbevægelse i Danmark. De fleste betragtede Socialismen som en Vranglære, men uden Had eller Vrede. Netop i disse Krese havde desuden |118| Lassalle[I] bevæget sig og været det levende Bevis for, at høj Kultur og Lærdom lod sig forene med Overbevisningen om, at Samfundets økonomiske Ordning stod for Fald. Tilmed havde alle de Ældre, Kvinder som Mænd, i Aarene 1848-1849 været revolutionære, og fra den politiske Omvæltning til den sociale var der ikke langt.

Hvad mærkeligere var: i disse Krese fandtes intet Fædrelanderi. Der var vel enkelte Damer, mest saadanne, der var aldeles uberørte af fransk Kultur, hvem Nationalfølelsen var steget noget til Hovedet, og hvis Domme over fremmede Folkeslag ikke var upartiske. Men man kunde jo ikke fortænke en fremragende Kvinde, der havde oplevet Tysklands politiske Ydmygelser og set dets Genrejsning, i at hun svarede en Fremmed, der smagløst komplimenterende sagde: Nu er det de Tyske, som er blevne la grande nation: »Det har vi altid været«. Iøvrigt var netop overfor det slagne Frankrig den gode Tone i disse Hjem sympatisk og saa hensynsfuld, at Overtrædelse af den straffedes med Barskhed. Et af de gæstfrieste Huse i Datidens frisindede Berlin, en virkelig Salon afgav Rigsdagsmanden og Forlæggeren Franz Dunckers[II] Hjem foran i Potsdamerstrasse, hvor hvad man i Rusland kalder Intelligensen havde et Samlingssted. Der mødtes de allerfleste, som var fremragende i frisindet Politik og Literatur. En Dag, da der var nogle Franskmænd tilbords og anrettedes Haresteg, tillod en chauvinistisk og noget grov Rigsdagsmand sig den slette Vittighed, til en af de franske Gæster at betegne Haren som hans Landsmand; Meningen var, at Harerne løb som den franske Hær. Fru Lina Duncker[III] befalede ham, saasnart man havde rejst sig fra Bordet, at forlade Selskabet og Huset.*

*) Se Samlede Skrifter XIV. 212.

  • Forrige afsnit: 9.
  • Næste afsnit: 11.

Du kan slå ord fra Brandes' tekst op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.