Konference: Den globale og digitale Georg Brandes (2019)

v. Jens Bjerring-Hansen & Lasse Horne Kjældgaard

Konferencen ”The Global and Digital Georg Brandes”, 13.-14. juni 2019 på Carlsberg-Akademiet i Valby, markerer afslutningen af forsknings- og udgivelsesprojektet Digitale Hovedstrømninger. Den nye digitale og videnskabelige udgave vil blive lanceret på konferencen, som desuden vil præsentere nye forskningsperspektiver på Georg Brandes inden for tre tematiske felter: Brandes som international intellektuel, Brandes som en banebrydende skikkelse inden for den komparative litteraturforskning samt de muligheder for forskningen, som den nye digitale udgave af hans hovedværk har tilvejebragt.

PDF